10 nhân vật đương đại thông minh nhất thế giới [Infographic]


Trí tuệ, tài năng cùng những thành tích từ thuở nhỏ cuả họ khiến chúng ta phải thực sự kinh ngạc !

Thái Dương

Theo TTVN

Advertisements