Amcham xét tặng 45 suất học bổng


Hiệp Hội Thương Mại Mỹ tại TP.HCM (Amcham) tổ chức xét tặng 45 suất học bổng mang tên “Học bổng Amcham”, trị giá mỗi suất là 10 triệu đồng dành cho các bạn sinh viên.

Yêu cầu:
Sinh viên từ năm 3 trở lên (niên học 2011 – 2012) thuộc hệ chính quy, đang theo học tại các trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia TP.HCM, Trường Đại học Luật TP.HCM, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.
Không lưu ban và có điểm trung bình cho tất cả các năm học từ 7.0 trở lên (loại khá).
Tham gia tích cực các hoạt động ngoại khóa và có định hướng nghề nghiệp rõ ràng.
Tiếng Anh giao tiếp tốt.

Quy trình xét tuyển:
Hồ sơ xét tuyển (điền thông tin cá nhân theo hướng dẫn tại trang web: www.amchamvietnam.com/5381)
Xét tuyển hồ sơ.
Kiểm tra tiếng Anh.
Đánh giá năng lực tư duy con số và ngôn ngữ.
Trắc nghiệm tính cách.

Phỏng vấn chung cuộc bằng tiếng Anh, theo các tiêu chí sau:
Giao tiếp (Communication)
Định hướng nghề nghiệp (Career Orientation)
Kỹ năng làm việc theo nhóm (Teamwork)
Sáng tạo (Creativity)
Ra quyết định hợp lý (Reasonal decision making)
Kỹ năng lãnh đạo (Leadership)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp trên http://www.amchamscholarapp.com/.

Hạn nộp hồ sơ: 7-10-2012 (trước 21 giờ).

Thông tin chi tiết, liên hệ anh Võ Lý Hoài Vinh (ĐT: 0985.780.018, email:vince.vo@amchamvietnam.com).

Nguồn: Hiệp hội Thương mại Mỹ tại TP.HCM

Advertisements