Please Understand Me II – David Keirsey


Đây là sách tìm hiểu về MBTI – một dạng phân loại về tâm lý con người rất chuẩn xác. Khi đọc sách này bạn sẽ hiểu rõ nét về các loại tính cách khác nhau và khám phá được những thế mạnh và điểm yếu tiềm ẩn trong bản thân để khắc phục. Dưới đây là bài viết giới thiệu về sách bằng tiếng Anh. Vì đây cũng là ebook hiếm và một số ebook share trên mạng thiếu nhiều trang bên trong. Bên dưới là ebook bản đọc online và có đầy đủ tất cả các trang. Do sách này chưa được dịch nên bạn chỉ có thể đọc bản tiếng Anh. Hãy share nếu bạn thấy bài viết này hữu ích nhé.

Dự án 1 Phút – Tin Tốt Mỗi Ngày

Review from wikipedia:

Please Understand Me: Character and Temperament Types is a psychology book written by David Keirsey and Marilyn Bates which focuses on the classification and categorization of personality types. The book contains a self-assessed personality questionnaire, known as the Keirsey Temperament Sorter, which links human behaviourial patterns to four temperaments and sixteen character types. Once the reader’s personality type has been ascertained, there are detailed profiles which describe the characteristics of that type.
Based upon the notion that peoples’ values differ fundamentally from one another, Keirsey drew upon the views of several psychologists or psychiatrists: Ernst Kretschmer Erich Adickes, Alfred Adler, Carl Jung and Isabel Myers who are all mentioned as predecessors in the psychology of temperament or personality. Of these methods, preference is given to the Myers-Briggs test when determining personality type.