Tuyển tình nguyện viên đón tàu Thanh Niên SSEAYP


Tuyển tình nguyện viên đón tàu Thanh Niên SSEAYP

Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á năm 2012 sẽ diễn ra từ ngày 23/10 đến 14/12/2012. Theo chương trình, Tàu Thanh niên Đông Nam Á sẽ cập Cảng Sài Gòn và hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 09/11 đến ngày 12/11/2012.

Để tổ chức tốt hoạt động đối ngoại quan trọng này, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển tình nguyện viên cho các hoạt động đón tiếp Tàu thanh niên Đông Nam Á năm 2012 tại thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

1. Đối tượng dự tuyển :

– Là công dân Việt Nam từ tròn 18 tuổi đến 30 tuổi, ưu tiên người dưới 25 tuổi.

– Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt.

– Có hiểu biết về kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội của các nước ASEAN và Nhật Bản.

– Có ý thức kỷ luật tốt và có khả năng tổ chức và tham gia các hoạt động tập thể về văn hóa, văn nghệ và thể thao.

– Có kinh nghiệm và tích cực tham gia công tác xã hội, hoạt động Đoàn, Hội, các hoạt động giao lưu quốc tế thanh niên.

2. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển :

– Thời gian gửi hồ sơ:            Từ ngày 25/08/2012 đến hết ngày 12/09/2012.

– Địa điểm gửi hồ sơ:             Ban Quốc tế Thành Đoàn

(Số 01 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1 – Điện thoại: 38.239.733)

Email: sseayp.vn2012@yahoo.com

Mẫu hồ sơ đăng ký dự tuyển có thể tải từ Website Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh:www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn hoặc liên hệ trực tiếp Ban Quốc tế Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh để nhận hồ sơ.

Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á (SSEAYP) là một chương trình hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản cùng với Chính phủ 10 nước ASEAN với mục đích tăng cường mối quan hệ giao lưu, hữu nghị giữa thanh niên các nước ASEAN và Nhật Bản. Chương trình này được bắt đầu từ năm 1974 và Việt Nam đã bắt đầu tham gia chương trình này từ năm 1995 đến nay. Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh vinh dự được Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam giao nhiệm vụ tổ chức 11 lần đón tiếp Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á (1996, 1997, 1998, 2000, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011) và tiếp tục đón tiếp lần thứ 12 vào năm 2012

(FTU)

Advertisements