Giới thiệu


Dự án 1 Phút

Với một phút mỗi ngày, bạn có thể tìm được nhiều thông tin thú vị và bổ ích, biết và tránh những rủi ro có thể xảy ra, tìm thấy những giá trị mới trong cuộc sống. Tất cả bài viết được chọn lọc và sẽ giúp ích cho bạn trong nhiều tình huống.

… Chúng ta có thể thay đổi cuộc sống. Và quan trọng là bạn tiếp tục tin vào điều đó. Chỉ cần bạn đọc và trang bị cho mình những thông tin cần thiết là bạn đã góp phần giúp dự án này thành công. 

Đọc thêm…