Ngôn ngữ của đôi tay trong thuyết trình


Trong thuyết trình, dù chất lượng nội dung bài thuyết trình tốt đến đâu thì cũng chỉ chiếm 30% trong khả năng tiếp nhận của người nghe, trong khi ngôn ngữ cơ thể lại chiếm đến 70%. Vì vậy, những gì bạn thể hiện trong bài thuyết trình từ ánh mắt, tốc độ di chuyển, ngữ điệu, độ lớn và cả sự thay đổi của đôi tay trong bài thuyết trình ảnh hưởng rất lớn đến bài thuyết trình của bạn. Đưa tay qua trái để diển tả quá khứ, đưa tay qua phải để diễn tả tương lai, và đưa tay diễn tả một trình tự thời gian… 

Đoạn phim dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn về điều này.

Khi thuyết trình, nếu đôi tay bị thừa ra sẽ rất thiếu chuyên nghiệp. Steve Bavister, chuyên gia về kỹ năng giao tiếp sẽ chỉ dẫn cách sử dụng đôi tay để tạo cho bạn một dáng vẻ thuyết phục nhất.

Theo Youtube